Építkezés

Földelési ellenállás mérése házilag

A földelési ellenállást általában a talaj fajlagos ellenállása, a földelő szonda hossza, és a földelő szonda átmérője alapján határozzák meg. A számítás során figyelembe veszik az alábbi tényezőket:

Talaj fajlagos ellenállása (ρ): Ez a talaj specifikus ellenállása, ami ohm-méterben (Ω·m) van kifejezve. A talaj típusától és nedvességtartalmától függően változik.

Földelő szonda hossza (L): A földelő szonda hossza méterben (m). Minél hosszabb a földelő szonda, annál alacsonyabb lesz a földelési ellenállás.

Földelő szonda átmérője (d): A földelő szonda átmérője milliméterben (mm). Az átmérő befolyásolja a szonda keresztmetszetét, ami szintén hatással van az ellenállásra.

A földelési ellenállás (R) kiszámításához használt képlet a következő:

$$ R = \frac{\rho}{2\pi L} \left( \ln \left( \frac{8L}{d} \right) – 1 \right) $$

Ahol:

\( \rho \) a talaj fajlagos ellenállása (Ω·m)
\( L \) a földelő szonda hossza (m)
\( d \) a földelő szonda átmérője (m)

$$ R = \frac{\rho}{2\pi L} \left( \ln \left( \frac{8L}{d} \right) – 1 \right) $$

Számítási Példa

Tegyük fel, hogy a következő értékekkel dolgozunk:

– Talaj fajlagos ellenállása (\(\rho\)): 100 Ω·m
– Földelő szonda hossza (\(L\)): 2,5 m
– Földelő szonda átmérője (\(d\)): 16 mm

A képlet a földelési ellenállás kiszámításához a következő:

\[ R = \frac{\rho}{2 \pi L} \left( \ln \left( \frac{8L}{d} \right) – 1 \right) \]

Először átalakítjuk az átmérőt méterbe:

\[ d = 16 \text{ mm} = 0,016 \text{ m} \]

Ezután behelyettesítjük az értékeket a képletbe:

\[ R = \frac{100}{2 \pi \cdot 2,5} \left( \ln \left( \frac{8 \cdot 2,5}{0,016} \right) – 1 \right) \]

Először kiszámítjuk a nevezőt:

\[ 2 \pi \cdot 2,5 = 15,70796 \]

Ezután az arányt a logaritmushoz:

\[ \frac{8 \cdot 2,5}{0,016} = 1250 \]

Majd kiszámítjuk a logaritmust:

\[ \ln(1250) = 7,1309 \]

Ezután befejezzük a számítást:

\[ R = \frac{100}{15,70796} \left( 7,1309 – 1 \right) \]

\[ R = \frac{100}{15,70796} \cdot 6,1309 \]

\[ R \approx 39,03 \text{ Ω} \]

Tehát a földelési ellenállás megközelítőleg 39,03 Ω.