Mit jelent?

Irreleváns jelentése


Az „irreleváns” szó jelentése: nem lényeges, nem odaillő, a tárgyhoz nem tartozó, mellékes. Olyan információkat, adatokat vagy részleteket jelöl, amelyek nem kapcsolódnak szorosan az adott témához vagy kérdéshez.

Magyarázata

Az irreleváns szóval olyan dolgokat írunk le, amelyek nem befolyásolják a lényegi kérdést vagy vitát, és ezért figyelmen kívül hagyhatók. Például egy értekezésben az irreleváns adatok nem segítenek a fő érvek alátámasztásában.

Eredete

Az „irreleváns” szó a latin „irrelevans” szóból származik, amely az „in-” (nem) és a „relevans” (fontos, jelentős) szavak összetételéből áll. Tehát az „irreleváns” jelentése szó szerint „nem jelentős” vagy „nem fontos”.

Példák

Egy állásinterjún, amikor a jelöltet a szakmai tapasztalatairól kérdezik, irreleváns lehet az, ha a hobbijairól kezd beszélni.

A bírósági tárgyaláson az ügyvéd ellenvetése irrelevánsnak bizonyult, mert nem kapcsolódott az ügy tárgyához.

Helyesírás

Az „irreleváns” szó helyesírása a magyar nyelvben így történik:

irreleváns

Példamondatokban:

Az előadás során sok irreleváns kérdést tettek fel a hallgatók.

Az új szabályozás részletei között sok az irreleváns információ.

A vita során számos irreleváns érvet hoztak fel.