Mit jelent?

Proli jelentése


A „proli” szó jelentése a köznyelvben olyan személyre utal, aki munkásosztályhoz tartozik, gyakran pejoratív értelemben használják, hogy az illető műveletlen, durva vagy alacsony társadalmi státuszú. A szó a „proletár” rövidítéséből származik, ami a latin „proletarius” szóból ered, ami olyan személyt jelentett, aki nem rendelkezik vagyonnal, csak gyermekeivel (proles).

Példa a használatára

„A szomszéd házban lakó prolik egész éjjel hangoskodtak.”

„Ne viselkedj úgy, mint egy proli!”

Magyarázat

A szó leggyakrabban negatív konnotációval bír, és olyan helyzetekben használják, amikor valaki másokat műveletlenséggel vagy durvasággal vádol. Fontos megjegyezni, hogy a kifejezés sértő lehet, és használatakor körültekintően kell eljárni.