Mit jelent?

Szentimentális jelentése


A „szentimentális” szó érzelgőst vagy érzelmeset jelent. Általában olyan személyt vagy viselkedést ír le, amely erősen hajlamos érzelmek kifejezésére, különösen romantikus vagy nosztalgikus érzelmekre. A szentimentalizmus jellemzője a mély érzelmek megélése és kifejezése, sokszor idealizált vagy túlzott formában. Ez a kifejezés gyakran pozitív és negatív kontextusban egyaránt használható, attól függően, hogy a szituáció túlzónak vagy hitelesnek ítéli meg az érzelmek kifejezését.

A „szentimentális” szó a latin „sentimentum” szóból származik, amely érzést vagy érzelmet jelent. Az angol „sentimental” kifejezés a 17. század végén kezdett elterjedni, és a francia „sentimental” szóból vették át, amely szintén a latin „sentire” (érezni) szóból ered.

A 18. században a szentimentalizmus irodalmi és művészeti mozgalomként is megjelent, amely az érzelmek kifejezésére és az emberi érzékenységre helyezte a hangsúlyt. Ez a korszak nagy hatással volt a nyelvre és az érzelmek kifejezésére, ami hozzájárult a „szentimentális” szó elterjedéséhez és mai jelentésének kialakulásához.

Szófaja és helyesírása

A szentimentális szó szófaja melléknév. A helyesírása a magyar helyesírási szabályoknak megfelelően történik, és így néz ki: szentimentális.

Példamondatok

Példamondatok a helyes használatára:

  • Nem szeretem a szentimentális dalokat, mert túl érzelgősek számomra.
  • A nagymamám szentimentális emlékeket őriz a régi fényképalbumában.
  • A szentimentális zene könnyeket csalt a szemébe.
  • Az ünnepi összejövetel különösen szentimentális volt, mivel a család minden tagja együtt ünnepelt.

Rokonértelmű szavak

Érzelgős, érzelmes, nosztalgikus, lelkizős, emocionális